Make your own free website on Tripod.com
  
 Halaman Utama
 Akademik
 Ko-kurikulum
 Pusat Kemudahan
 Lingkaran
 Sertai

Identiti Pelajar :
Katalaluan :Dapatkan Windows Media Player Di Sini

Info Am

Organisasi

Warga SMASKP

Panorama

   
    Mesin Carian:   
   

 

 
  AKADEMIK
   

Subjek -subjek yang ditawarkan adalah seperti berikut:-

 • Bahasa Melayu

 • Bahasa Inggeris

 • Bahasa Arab

 • Sejarah

 • Matematik

 • Pendidikan Syariah Islam

 • Pendidikan Al-Quran Sunnah

 • Matematik Tambahan

 • Fizik

 • Kimia

 • Biologi

 
 

Laman web SMASKP ONLINE dikemaskini dan diselenggarakan oleh Kelab Teknologi Maklumat (TEKNOMAT) SMASKP 2001. Sebarang cadangan, pertanyaan sila e-melkan kepada teknomat@smaskp.i-p.com