Make your own free website on Tripod.com
  
 Halaman Utama
 Akademik
 Ko-kurikulum
 Pusat Kemudahan
 Lingkaran
 Sertai

Identiti Pelajar :
Katalaluan :Dapatkan Windows Media Player Di Sini

Info Am

Organisasi

Warga SMASKP

Panorama

   
    Mesin Carian:   
   

 

 
  INFO SMASKP
 
1 1
FALSAFAH
 
Satu usaha yang berterusan bagi melahirkan pelajar yang berilmu, beriman dan beramal dengan ajaran Islam seterusnya membentuk khalifah di muka bumi ini.
 
   
OBJEKTIF
 
  • Melahirkan pelajar yang mentauhidkan Allah
  • Melahirkan pelajar yang mempunyai ilmu dunia dan akhirat
  • Mewujudkan suasana yang mengamalkan Islam
  • Melahirkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan Islam yang global
 
   
1 1
PELAKSANAAN
 
  • Melaksanakan aktiviti yang merangkumi aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi yang tidak bercanggah dengan Islam.
  • Mewujudkan hubungan ukhuwah antara pendidik dan pelajar.
 
 

Laman web SMASKP ONLINE dikemaskini dan diselenggarakan oleh Kelab Teknologi Maklumat (TEKNOMAT) SMASKP 2001. Sebarang cadangan, pertanyaan sila e-melkan kepada teknomat@smaskp.i-p.com